Coaching

Adem in, adem uit en… weer door.
Soms is het goed even “pas op de plaats” te maken.

Gun je jezelf nog voldoende (adem) ruimte?
Is het moeilijk uit te ademen, los te laten?

Het gesprek

Wat heb je nodig? Wat staat je in de weg? Wat kom je tegen? Wat wil je verder ontwikkelen/kwaliteiten? Wat vraagt om acceptatie, berusting en geduld?

In een veilige, rustige omgeving kun je aan je gedachten en emoties woorden geven, betekenis.
Een gesprek kan verhelderen, zichtbaar maken, vaak dat wat je eigenlijk al lang weet.
Een gesprek kan helpen te besluiten hoe je verder wilt gaan.
Het besef dat er altijd weer een mogelijkheid van keuze is.
Het kan fijn zijn te weten dat er iemand is, onpartijdig, een luisterend oor, die vanuit compassie en liefdevolle aanwezigheid betrokken is en samen met jou op zoek gaat naar nieuwe richtingen en oplossingen.

Een open houding naar “dat wat er (niet) is”, geeft ruimte, nieuwe perspectieven, inzichten, handvatten om mee verder te gaan.

De juiste hulp

Mijn ervaring en kennis als psycholoog, POH-GGZ en ademtherapeut neem ik mee in de gesprekken. Soms kan het nodig zijn, meer specialistische hulp in te schakelen. Het gesprek kan ook een oriëntatie zijn om je op weg te helpen de juiste hulp te vinden.

De natuur in

Het gesprek kan plaatsvinden binnenshuis, maar zeker ook buiten.
Wandelen brengt in beweging, praten is vaak gemakkelijker.
De natuur biedt prachtige symboliek.
Open staan voor de natuur reikt ideeën, ruimte en rust als vanzelf aan.