Een nieuw jaar! Nieuwe plannen? Nieuwe ideeën? Goede voornemens?

Hoe het jaar er ook voor je uit gaat zien, onder alle omstandigheden zal er genoeg tijd, ruimte en lucht blijven om te ademen!

Herinner je de stress momenten nog van afgelopen jaar? Ook toen ging het ademen gewoon door. Misschien met horten en stoten, misschien met een aantal seconden vast houden van je adem of juist met een versnelling van de adem…   Waarschijnlijk is het je ontgaan, omdat je te druk was met andere dingen.

Het kan heerlijk relativerend zijn om even een moment rust in te lassen en je te realiseren dat er voldoende tijd, ruimte en lucht voor je is.

In de ademtherapie, volgens de Methode van Dixhoorn (http://www.methodevandixhoorn.com), is aan deze gedachte een hele oefening gewijd.

Je kunt deze oefening zowel zittend, staand als liggend doen. Hierna is gekozen voor een uitwerking in zittende houding.

Kies een gemakkelijke stoel of kruk met een vlakke zitting. Als je wilt kun je de oefening natuurlijk ook in kleermakerszit op de grond doen. Plaats de handen losjes op je bovenbenen, sluit de ogen of hou de ogen geopend en kijk naar een neutraal punt schuin voor je op de grond. Voel een moment hoe je zit.

Volg dan met je aandacht het verloop van je adem. Volg de inademing, het einde van de inademing en de omslag naar de uitademing. Volg daarna de uitademing, de rust na uitademen en de omslag naar het inademen.

Zeg dan tegen jezelf “er is tijd genoeg om in te ademen”. Realiseer je dat er geen haast is, er is tijd genoeg om rustig te ademen. Ga hier zo’n 5 à 6 ademteugen mee door en stop er dan ook weer mee. Vergelijk het patroon van ademen met het begin.

Zeg dan tegen jezelf “er is lucht genoeg om in te ademen”. Realiseer je dat er geen reden is voor luchttekort. Er is meer dan genoeg lucht. Ga hier weer zo’n 5 à 6 ademhalingen mee door en voel daarna opnieuw de uitwerking.

Zeg dan tegen jezelf “er is ruimte genoeg om in te ademen”. Ervaar dat het ademen gemakkelijk gaat, er is ruimte genoeg in het lichaam, laat de adem zijn ruimte zelf vinden. Laat de gedachte na 5 à 6 keer ademen weer los en voel hoe het ademen gaat.

Tenslotte zeg tegen jezelf “ademen gaat vanzelf”. Besef dat je geen moeite hoeft te doen, je lichaam ademt vanzelf. Als je wel moeite doet, probeer daarmee dan te stoppen.

Kies tenslotte de formulering die voor jou het meest prettig was en herhaal deze nog een keer. Na afloop voel hoe het met je lichaam is, met je adem en met je aandacht en stemming.

Wie weet kun je het zinnetje mee nemen naar komend jaar en brengt het je af en toe wat meer rust.

Ik wens je alvast een ontspannen 2016 toe!