Ademlink Privacyverklaring

Ademlink is gevestigd aan de Van Galenlaan 77, 3941 VC DOORN en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Ademlink verwerkt

Ademlink verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Ademlink en hiervoor de gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Ademlink verwerkt:

  1.  Gewone persoonsgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, genoten opleidingen.
  2.  Bijzondere persoonsgegevens: informatie over je gezondheid, naam van je zorgverzekeraar, van andere zorgverleners.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ademlink verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het inplannen van een afspraak.
  • Het bijhouden van je medisch dossier.
  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om diensten te kunnen leveren met betrekking tot ademtherapie.
  • Het verbeteren van de dienstverlening.
Geautomatiseerde besluitvorming

Ademlink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Ademlink, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ademlink gebruikt de Persoons- en (e-mail)adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt toevertrouwd. Jouw gegevens zullen op geen enkele manier aan derden worden doorgegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ademlink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ademlink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annehelwegen@permac.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ademlink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Ademlink persoonsgegevens beveiligt

Ademlink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De bestanden zijn beveiligd met wachtwoorden, als ook de toegang tot het hoofdbestand en de computer. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met annehelwegen@permac.nl.

Contactgegevens:
Van Galenlaan 77
3941 VC DOORN
06-46233883
https://www.ademlink.nl

Laatst bijgewerkt: 05-07-2017