Klachten en geschillenregeling

De Van Dixhoorn Vereniging (VDV) en de bij haar aangesloten adem- en ontspanningstherapeuten stellen zich ten doel de zorg voor jou zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Alle registertherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS) – www.ademtherapie-aos.org

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister van de AOS onder nummer 2012/166.

Ik doe mijn uiterste best mijn vak zo goed mogelijk uit te oefenen en houd me hierbij aan het beroepsprofiel Methode Van Dixhoorn Adem- en ontspanningstherapie. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent of een klacht hebt over de door mij geboden zorg. Ik wil je daarom informeren over de klachtenregeling en de mogelijkheid voor jou als patiënt/cliënt om je ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.

In gesprek over geboden zorg

Ten eerste kun je, als je vragen hebt over de behandeling, ontevreden bent of een klacht hebt, dit aan mij laten weten. Wij kunnen dan in een gesprek samen tot duidelijkheid komen en hopelijk tot een goede oplossing.

Klachtenfunctionaris

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je kosteloos hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. De klachtenfunctionaris zal je adviseren m.b.t. de verdere stappen in de procedure. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

De klachtenfunctionaris is:
dhr. B. Bouwmeester | oranjeplaat@gmail.com | 06-22381690

Geschilleninstantie

Als ook m.b.v. de klachtenfunctionaris geen oplossing kan worden gevonden waarmee je tevreden bent, kun je de klacht voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie. Ik ben via mijn beroepsvereniging VDV/AOS aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op therapeuten die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de AOS.
De volledige klachtenregeling is beschreven in het klachtenreglement.

Vragen?

Als je vragen hebt omtrent de procedure kun je je wenden tot de beroepsvereniging: voorzitter@vandixhoornvereniging.nl