Het woord ‘Hara’ staat voor buik en komt uit het Japans. Het woord heeft vooral bekendheid gekregen door gevechtssporten als judo en karate. Focus op het ’Hara-punt’ draagt bij aan een meer gebalanceerde manier van bewegen en ademen. Als je vanuit dit punt loopt en ademt, beweeg je vanuit je kracht. Ook je stemgebruik wordt er positief door beïnvloed.

 Waar zit je Harapunt?

Je kunt het punt vinden door, onder je navel, 2 vingers in de breedte op je buik te leggen. Plaats van je andere hand de top van je wijs- of middelvinger om te voelen waar het punt zit. Daar waar het Hara-punt zich bevindt, voel je geen spieren, maar wel de daaronder gelegen peesplaat.

Het punt ligt precies in het midden van je lichaam, ten opzichte van je kruin en voetzolen, maar ook te midden van je linker en rechter zijde en voor en achterkant.

Steunpunt

In het boek “Ademen wij vanzelf?”, door Bram Balfoort en Jan van Dixhoorn, wordt het ook wel een steunpunt in je lichaam genoemd. “Een punt van waaruit het lichaamsgewicht in alle richtingen gelijk is”. Door hen wordt het ook omschreven als “een leegte-punt waarmee energie, ontspanning en intuïtief aanvoelen samenhangen. Een bron, waaruit ons natuurlijke zelf kan opborrelen.”

Hara en yoga

Met het Hara-punt wordt ook binnen de yoga gewerkt. Yoga gaat telkens uit van een midden, zoekt de balans tussen allerlei uitersten.

Het punt is ook voor je adem een centrum. Als je op een ontspannen manier ademt, is het net alsof in het Hara-punt je ademt begint en eindigt.

Zodra je je gaat concentreren op dit punt, merk je hoe focus naar ‘je middelpunt’ verschuift en hoe daarmee je hele lichaam in een betere balans lijkt te komen.

Bijzonder hoe de processen zich zelf in gang zetten. Door je aandacht naar het Hara-punt te brengen, ga je automatisch ook meer in dit gebied ademen en beweegt je hele wervelkolom mee op een ontspannen manier. Vanuit de stabiliteit van je benen en bekken ontstaat een vrijwel moeiteloos opgerichte staande houding.

Het lichaam blijkt telkens weer een wonderlijk geheel. Alsof het bestaat uit een geheel van radertjes die allemaal op elkaar van invloed zijn. Het Hara-punt geeft in dat geheel houvast. Na enige oefening ervaar je vanzelf meer stabiliteit en daardoor ook rust.

Tijdens de lessen die ik geef, schenk ik ook aandacht aan het Hara-punt. Het is heel bijzonder te ervaren dat je bewegingen gemakkelijker verlopen als je de aandacht richt op dat punt. Je hervindt gemakkelijker je balans en innerlijke kracht.

Een Hara-oefening

Een voorbeeld van een Hara-oefening is die waarbij je de top van je wijs- of middelvinger plaatst op het Hara-punt. Met een inademing voel je hoe de buik rijst in de richting van je vingertop. Voel het punt met aandacht en druk het iets naar buiten. Adem dan langzaam via de lippen weer uit en houd daarbij de druk naar buiten en laat uiteindelijk alle buikspieren weer los. Wacht op de volgende inademing en herhaal ca. 3 maal.

Deze oefening zal je vertrouwder maken met het gebied van Hara. Als je bewust je aandacht er naar toe brengt, zal het je helpen helemaal in je eigen kracht te komen staan.